Dankwoord Roy

Namens ons gezin wil ik hierbij, de familie, vrienden en kennissen

bedanken voor alle hulp en steun die we de afgelopen week hebben
ontvangen.
 

Laat de vele herinneringen, zoals een ieder die heeft voortleven en laten we nooit,
haar grote aanwezigheid, zoals ís ma was vergeten.
 
Ik wil nu dit dankwoord afsluiten, zodat wij mama
naar haar laatste rustplaats kunnen brengen.